Acta de la darrera reunió

En data 22 de setembre de 2020, a les 19:30h de la tarda es reuneixen de manera telemàtica 33 mares i pares, el coordinador,  la presidenta, la secretària en funcions i la tresorera de l’AMPA.

La reunió té el següent ordre del dia:

 • Lectura i aprovació de l’acta anterior
 • Estat de comptes
 • Resums Consells Escolars
 • Casal estiu
 • Inici de curs
 • Altres, precs i preguntes

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

S’aprova sense esmenes.

 1. Estat de comptes

Ingressos de llibres, quotes , dipòsits i algun retorn de dipòsit de menjador. Pagament de factures de llibres Carrefour i agendes, falta pagar Animallibres i quaderns, aquests últims hem de fer l’abonament.

Es fa l’abonament dels quaderns que retornem. Es va fer una comanda, amb la condició de que si sobraven quaderns ens abonarien la factura.

Les beques del curs passat que faltaven es van anar cobrant durant el confinament.

 1. Resums consells escolars

Consell escolar de juliol

Al darrer Consell Escolar, celebrat el passat 1 de juliol, es va aprovar el casal d’estiu. L’AMPA va fer les valoracions del servei de menjador, matiner i extraescolars. Es proposa una reunió amb l’Equip Directiu per parlar de com s’hauran d’adaptar aquests serveis a la nova normativa i protocol sanitari per el proper curs.

Al pati, s’aprova l’obra per fer arribar un punt d’aigua, durant el mes de juliol vindran els tècnics a fer la instal·lació. L’Ajuntament farà un voral i sorra per posar l’estructura de la comissió pati. Es conserva la cargolera com a espai necessari per atendre l’alumnat el curs vinent.

Actualment s’està treballant en com serà l’organització del proper curs seguint les instruccions del Departament d’Educació. Fins ara, hi ha unes instruccions clares basades en tenir controlada la cadena de contagi i de rastreig, proposant grups el màxim d’estables possibles.

Algunes de les propostes educatives del centre, no es podran dur a terme, com el ambients, la barreja de grups internivell…tot i així, l’escola està treballant en noves propostes que segueixin el model del Projecte Educatiu de Centre.

Es va fer la presentació de la memòria del centre, en breu la podreu trobar penjada a la web de l’escola. En el document veureu la valoracions dels objectius, les sortides i colònies i algunes informacions rellevants del Projecte Educatiu del Centre.

Els objectius de la Programació General de Centre s’han vist afectats per la situació de pandèmia, per tant les propostes de millora pel curs vinent aniran encaminades a incorporar aquestes objectius mig assolits i/o no assolits per al proper curs.

INTERVENCIÓ MARE REPRESENTANT DE LES FAMÍLIES

Es va demanar a la direcció quines peticions d’equips informàtics havia fet l’escola per preveure un altre confinament i si tenien un pla per millorar el confinament telemàtic.

Demanda d’un sistema a través del qual les famílies es puguin dirigir directament als representants de pares i mares al consell escolar, per exposar els seus dubtes, inquietuds, preguntes i suggeriments. Es va sol·licitar un bústia i un correu electrònic on es puguin dirigir les famílies.

També es va comentar que havia mancat una reunió d’AMPA virtual oberta a totes les famílies que hi volguessin participar.

Es va demanar que, abans dels consells escolars, s’informés a les famílies que aquests tindrien lloc, de manera que puguin fer els seus suggeriments als representats.

Es va demanar també,  que un cop acabats els consells es faci el retorn a les famílies,  dels temes tractats i els acords presos.

S’insta a demanar al  servei de neteja de l’Ajuntament de Manresa que sigui més àgil a l’hora de netejar la zona d’entrada al centre, i a vetllar per mantenir el camí d’accés al centre, net i desembrossat de canyes i esbarzers.

Es demana la presència de l’inspector per a explicar les ràtios de la Sèquia i resta d’escoles de Manresa, la matricula viva que hi ha hagut durant el curs i els criteris utilitzats.

Consell escolar de setembre 3/9/20

Consell escolar amb únic punt d’ordre del dia: Pla d’obertura del centre. (Està penjat a la web del centre per a que les famílies ho puguin consultar).

Es fa la lectura i exposició del pla d’obertura del centre.

En resum, es faran 3 grups de p4 fins a 6è i es conserven 2 grups a p3 per falta d’espai on ubicar-los.

Les entrades seran esglaonades i per grups, hi haurà dos punts de trobada, davant i darrera de l’escola.

Mascareta obligatòria en espais on es poden trobar diferents grups.

Es faran grups bombolla.

No es poden mantenir les franges globalitzades (ambients).

Els especialistes seran tutors (les especialitats es faran per trimestres).

Dos torns de pati, esmorzaran a l’aula. Mascareta al pati.

Pla de confinament: simulacre de com funcionen les eines web.

Les famílies no poden accedir dins del centre, caldrà cita prèvia.

La responsable Covid serà la directora.

Torns obert de paraules:

 • Correus electrònics dels alumnes.
 • Atenció a la diversitat.
 • Ordinadors per fer el simulacre.
 • Mascaretes transparents pel professorat, sobretot de 1r cicle (AMPA).
 • Obligatorietat de l’ús de mascareta als menors de 6 anys?
 • …..
 1. Casal d’estiu

En Josep comenta que el casal d’estiu no va anar malament, tenint en compte la situació. Durant les 4 setmanes que es va realitzar van assistir un total de 146 nens i nenes. Es va oferir servei de menjador, excepte la darrera setmana.

Es van complir els protocols marcats: grups de 10, mesura de la temperatura a la entrada, rentat de mans freqüents…. També es van poder realitzar alguna de les sortides previstes.

No s’han perdut diners. Hi ha hagut un petit benefici.

 1. Inici de curs

Pel que fa als extraescolars hi ha pocs inscrits. Ara mateix no arriben a 90. Molts dels que estaven previstos no es podran realitzar, tal i com es va informar a les famílies via Telegram.

Al menjador es queden uns 130 nens i nenes, nombre molt inferior al del setembre passat. Al menjador hi ha prou espai i no es planteja haver de fer servir altres espais per dinar, com ara les aules.

Al matiner hi ha entre 15-20 nens i nenes cada dia. Un nombre també molt inferior al del curs passat.

A tots els serveis de l’AMPA se segueixen els protocols del Departament de Salut.

 1. Altres, precs i preguntes

Un pare de l’escola comenta que hi ha dues mesures proposades per l’escola que no li agraden. El fet que a l’hora del pati tot l’alumnat es pugui barrejar, sense mantenir els grups estables, i el fet de la reducció o pèrdua de les especialitats. Altres famílies coincideixen en la mateixa preocupació.

Una mare comenta que el fet de treure’s la mascareta a l’aula per esmorzar pot ser perillós de cara a l’hivern, on no hi haurà tanta ventilació.

Es comenta que aquest curs s’han de prioritzar els criteris de salut per sobre dels pedagògics.

Igualment la junta de l’AMPA transmetrà aquests neguits i preguntes a l’Equip directiu.

Es comenta també que a l’escola s’ha acabat el gel hidroalcohòlic subministrat pel Departament d’Educació. Totes les famílies assistents van estar d’acord en que l’AMPA col·labori amb l’escola comprant gel i dispensadors. També termòmetres per poder dur a terme el control de la temperatura a l’entrada.

Una mare comenta una situació viscuda a la porta de la classe amb un nen que venia amb febre. Demana què fa l’escola davant d’això.

En general, les famílies tenen molts dubtes i neguits i algunes demanen que direcció estigui a la propera de reunió.

Es llegeix un text que s’ha escrit des de la junta de l’AMPA  sobre l’estat dels accessos per la porta del darrera de l’escola. Es diu que s’enviarà un correu electrònic de seguida. Es comenta la possibilitat que en el cas que no rebem resposta totes les famílies de l’escola puguin enviar el mateix correu a l’Ajuntament com a mesura de pressió. Un pare insisteix en què s’ha de trucar a l’Ajuntament. Es comenten també altres accions, com ara escriure al Regió 7. S’informarà a les famílies del que ens diguin.

Algunes famílies diuen que durant el confinament van trobar a faltar informació del que s’anava fent des de la junta.

Una mare diu que amb el canal de Telegram es pot perdre informació. A més a més no permet demanar i obtenir resposta. Se li comenta que pot enviar un correu electrònic o trucar al telèfon de l’AMPA. Es comenta també que mai ha existit cap sistema per “demanar i obtenir resposta” més enllà que el correu electrònic, i que si algú coneix algun altre sistema de comunicació, més àgil i pràctic, la junta està disposada a estudiar-lo.

L’actual tresorera de l’AMPA comunica  que deixarà el càrrec a la propera assemblea. També està vacant el càrrec de secretari/a, ja que la Meritxell Pelicano ho va deixar durant el confinament.

Es presenta a Elisabeth Trench com a nova vocal de festes.

Queden pendents diversos temes per a la propera reunió: mascaretes, samarretes, loteria de Nadal i la Marató de TV3.

Es marca la propera reunió d’AMPA pel dimarts 6 d’octubre a les 19:30, també de manera telemàtica.

La reunió finalitza a les 21:54h.