Presentació

Presentació


L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola La Sèquia. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal participar, contribuir i ajudar en el bon funcionament del centre i la millora de la vida escolar. Per aconseguir-ho:

 • Col.labora amb l’equip docent en el bon funcionament de l’escola.
 • Participa en el Consell Escolar del centre.
 • Ofereix i gestiona els següents serveis:
  • Matiner
  • Menjador
  • Activitats extraescolars.
  • Casals d’estiu (juny, juliol i setembre) oberts a la ciutat.
  • Compra i distribució dels llibres requerits per l’escola en cada curs.
 • Organitza esdeveniments i actes per afavorir la relació entre les famílies, i també amb l’escola.
 • Promou activitats per col.laborar amb projectes solidaris.
 • Representa l’escola a la FAPAC.
 • Gestiona les assegurances de les famílies sòcies de l’AMPA:
  • FAPAC: responsabilitat civil i activitats fora horari lectiu.
  • Extraescolars que participen en les lligues promogudes pel Consell Esportiu del Bages.
 • Gestiona de manera clara i transparent els ingressos i les despeses de l’associació.

 

L’AMPA és possible gràcies a l’esforç i dedicació de les famílies. La vostra col.laboració serà molt benvinguda, i podeu fer-ho:

 • Participant en les reunions obertes a totes les famílies de l’AMPA (mensualment, si les condicions ho permeten).
 • Integrant-vos (en el grau que les vostres possibilitats us ho permetin) en alguna comissió de treball.
 • Aportant idees i propostes a junta.ampalasequia@gmail.com.

 

Us hi esperem amb els braços oberts! Amb vosaltres, anem a més!!!

 

Assemblea General


L’Assemblea General de l’AMPA és el màxim òrgan de decisió de l’associació. Anualment celebra l’assemblea general ordinària entre els mesos d’octubre i novembre, per:

 • Presentar el projecte i les novetats del curs vigent.
 • Informar sobre les quotes i l’estat de comptes de l’associació.
 • Explicar les activitats que organitza l’AMPA.
 • Renovar i/o aprovar els càrrecs de president/a, secretari/ària i tresorer/a, si correspon.

A més, es poden convocar assemblees extraordinàries per assumptes rellevants que així ho requereixin.

 

La Junta


És l’òrgan que dirigeix, administra i representa a l’AMPA. En condicions normals es reuneix obertament, un cop al mes, a la biblioteca de l’escola, amb tots els pares i mares de l’associació que vulguin assistir-hi. Està formada pel/per la president/a, secretari/ària, tresorer/a i els/les vocals que representen les diferents comissions de treball (extraescolars, llibres, matiner, menjador, festes, delegades, comunicació i butlletí).

 

Quota


La quota anual de l’AMPA per al curs 2020/21 és de 30 euros per família. Aquest pagament permet a l’associació seguir funcionant com a AMPA, en benefici dels alumnes i de la pròpia escola.

El pagament d’aquesta quota permet (és requisit imprescindible):

 • Inscriure’s en les activitats extraescolars gestionades per la pròpia AMPA.
 • Participar en la compra col.lectiva dels llibres requerits per l’escola en cada curs.
 • Fer ús del servei matiner.
 • Gaudir de monitoratge gratuït en determinades reunions col.lectives de pares amb el professorat.
 • Gaudir de preus més econòmics en els casals d’estiu o festes i esdeveniments organitzats per l’AMPA.