Organigrama

Junta directiva:
És l’òrgan de govern, que dirigeix, administra i representa legalment l’AMPA. Està formada per:

Vocals Comissions