Quota AMPA

Quota AMPA


La quota anual de l’ AMPA és de 30€ per família.

És molt important el pagament d’aquesta quota, ja que ens permet seguir funcionant com a AMPA en benefici dels alumnes i de la pròpia escola i comporta poder créixer com escola i poder cobrir les necessitats que vagin sorgint al nostre centre.

 

Avantatges de la quota AMPA

  . Activitats Extraescolars.*
  . Venda de llibres.
  . Servei matiner.
  . Monitoratge gratuït a les reunions de cicle, de colònies o de classe. 
  . Casal tardes de Juny.
  . Casal d’estiu.
  . Casalet de Setembre.
  . Preus més econòmics en les festes realitzades per l’AMPA i descomptes en tots els casals.  

*  La baixa d’una activitat extraescolar s’haurà de cursar una setmana abans del cobrament, perquè sigui efectiva el mes següent; en cas que la baixa es tramiti  posteriorment  es cobrarà  la següent mensualitat completa.

 

Pagament

El pagament haurà de fer-se efectiu juntament amb la compra dels llibres, si s’escau, o a principi de curs en efectiu, targeta de crèdit al local de l’AMPA o per ingrés al  següent número de compte de l’AMPA.

 

                                 Banc Sabadell ES89 0081 5367 0200 0115 1916  

                                         (indicar el nom i curs de l’alumne)

 

Sense el compliment del pagament de la quota no es podrà beneficiar ni fer ús de les activitats esmentades anteriorment.

 

Impagaments i devolucions servei matiner, tardaner, menjador i extraescolars.

En el cas d’existir devolucions del banc i impagaments d’aquests serveis per part d’alguna família, a partir d’aquell moment aquestes famílies no podran fer ús del servei fins que no hagin liquidat el deute. A més a més, en el servei de menjador a partir d’aleshores hauran d’abonar diàriament l’import del servei, adquirint també el tiquet corresponent (en el local de l’AMPA).