Contacte

HORARI:  De dilluns a divendres de 9:00 a 9:30 hores i de 16:30 a 17:30 hores.
PERSONA DE CONTACTE:  Josep Gallardo.
TELÈFONS:  Fix: 93.013.09.50
                       Mòbil: 654.08.62.00
E-MAILS:
General: ampalasequia@gmail.com
Junta de l’AMPA; junta.ampalasequia@gmail.com
Tresoreria: tresorer.ampalasequia@gmail.com
Vocals – Comissions:
– Extraescolars: ampalasequia@gmai.com
– Comissió de festes: festes.ampalasequia@gmail.com
– Matiner/Tardaner: matiner.ampalasequia@gmail.com
– Festes: festes.ampalasequia@gmail.com
– Delegades: delegades.ampalasequia@gmail.com
– Butlletí: butlleti.ampalasequia@gmail.com
– Comunicació i Difusió: comunicacio.ampalasequia@gmail.com
Anuncis