Extraescolars

Activitats extraescolars


Des de l’AMPA treballem per oferir un ampli i variat ventall d’activitats extraescolars en horaris tan de tarda com de migdia (per aquells alumnes que es queden a dinar a l’escola).

Busquem tenir extraescolars de caire molt divers per tal que els/les alumnes puguin escollir segons les seves preferències. Podran trobar activitats encaminades a fomentar l’hàbit saludable a través de l’activitat esportiva, a millorar la competència lingüística anglesa, a potenciar el sentit musical, a treballar l’autoconeixement i/o la creativitat, entre altres.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats de cada alumne/a, oferint qualitat a preu assequible, per tal de donar la oportunitat a tot l’alumnat de l’escola a accedir a alguna/es d’aquesta/es activitat/s extraescolar/s, ja que sabem que contribueixen positivament a la seva formació, els permet desenvolupar activitats socials i cognitives, i fins i tot a organitzar-se i gestionar millor el seu temps lliure.

Avui en dia, vivim en un moment de canvis constants, per això la Comissió d’extraescolars cada any treballa en la valoració de les que actualment impartim i en la cerca de noves, per tal d’ajustar l’oferta a les necessitats que vagin sorgint.