Menjador

Horari:

 De 12.30h a 15:00h 

Procediments de pagament:

Per aquest proper curs el preu del servei gairebé segur que es mantindrà en els 5’90 €/dia, excepte pels alumnes que els hagi estat concedit un ajut o beca.

– Les famílies que ho desitgin podran fer el pagament dels imports que derivin de la utilització d’aquest servei mitjançant domiciliació bancària, a principis del mes següent. Per això, en aquest cas, necessitarem el vostre número de compte corrent, on es carregarà el import corresponent als dies que s’hagi fet ús del servei.

Dipòsit:

– Per fer ús del servei cal haver abonat un dipòsit de 100 €. Aquest dipòsit s’haurà de pagar mitjançant ingrés al número de compte del Servei de menjador de l’AMPA al número de compte (ES28-0182-8912-2902-0804-3197) abans del 12 de setembre. Només han d’abonar-lo les famílies d’alumnes nous o que en cursos anteriors no ho haguessin fet. Els alumnes amb ajut (beca) de menjador només hauran d’abonar 25 €. Aquest dipòsit es retornarà a les famílies quan l’alumne abandoni l’escola, o en cas que es deixi de fer servir el servei i la família ho sol·liciti.

– Els alumnes que utilitzin aquest servei de forma esporàdica o les famílies que no desitgin fer el pagament d’aquest dipòsit, hauran de fer el pagament del servei mitjançant els tiquets que caldrà adquirir amb antelació al local de l’ AMPA, durant l’horari d’obertura del mateix. La compra de tiquets podrà fer-se en efectiu o bé amb targeta bancària.

Curs 2016/2017

Aquest servei començarà a funcionar el dilluns 12 de setembre, excepte pels alumnes de P3, que podran fer-ne ús a partir del dilluns 26 de setembre, quan acaba el període d’adaptació.