Protecció de dades i drets d’imatge

Protecció de dades i drets d’imatge


PROTECCIÓ DE DADES

En compliment al Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016

RESPONSABLE

 • AMPA Escola La Sèquia ( G-64087257)
 • Carrer Camí vell de  Santpedor 36-38, 08243 Manresa
 • ampalasequia@gmail.com

FINALITATS

 • Gestió de l’associació
 • Informar i orientar a les famílies en relació dels serveis que ofereix l’AMPA (matiner, menjador, extraescolars, casals i llibres)
 • Organitzar les activitats extraescolars fora de l’horari escolar.
 • Fer ús de les imatges dels menors i familiars per a l’edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per l’AMPA. L’AMPA en pot fer difusió en la seva pàgina web, grups de whatsapp  i/o en publicacions escrites. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge; l’AMPA Escola La Sèquia en demana el consentiment dels pares i/o tutors legals dels nens/es per fer públiques les fotografies on apareguin els seus fills i filles.

LEGITIMACIÓ

 • Execució de l’acord d’adhesió voluntària a l’associació
 • Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.

DESTINATARIS

 • Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars
 • Entitats necessàries per a l’execució d’activitats.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

 • Durant l’acord de permanència SOCI AMPA
 • Finalitzada l’adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats.
 • Les imatges es conservaran mentre estiguin acabades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la quan van ser publicades.

DRETS

 • Com a  SOCI AMPA  té el dret a sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us heu d’adreçar a AMPA Escola La Sèquia C/Camí Vell de Santpedor, 36-38 -08243 Manresa o per correu  electrònic junta.ampalasequia@gmail.com

Descarrega el full de protecció de dades