Servei Matiner

És un servei on confiar els/les nens/es a partir de les 7.45 fins que són acompanyats/encaminats cap a les seves respectives aules, a les 9.00 (tot i que a partir de les 8.45 ja no s’accepten noves entrades). Es tracta d’un servei flexible, pel qual no cal inscriure’s ni reservar amb anterioritat (però sí cal haver abonat la quota de l’AMPA pel curs actual), on es promouen activitats de baixa densitat per no cansar els/les nens/es abans del necessari.

Els preus que s’apliquen són:

Ús esporàdic Ús habitual
Ús individual 3 euros / dia / nen 30 euros / mes / nen
Germans 2,5 euros / dia / nen 20 euros / mes / nen
Família nombrosa 2,5 euros / dia / nen 15 euros / mes / nen

(s’aplicarà en tots els casos la tarifa més beneficiosa per la família)

El pagament del servei es podrà fer:

 • Mitjançant domiciliació bancària, a principis del mes posterior, tant per l’ús esporàdic com habitual.
 • Abonant la quota diària, en el mateix moment de deixar el nen, pels alumnes d’ús esporàdic.

Aquest servei començarà a funcionar el dilluns 14 de setembre, excepte pels alumnes de P3, que podran fer-ne ús a partir del 28 de setembre (data en la que es dona per finalitatzat el període d’adaptació).

 

Pagament

El pagament de la quota de l’AMPA, el servei matiner i les activitats extraescolars podran fer-se:

 • Presencialment (al despatx de l’AMPA, en el seu horari d’obertura):
  • En efectiu
  • Amb targeta de dèbit/crèdit
 • Remotament:
  • Ingrés o transferència al compte de l’AMPA al Banc Sabadell ES89 0081 5367 0200 0115 1916, indicant, com a concepte, el servei a pagar, el nom de l’alumne/a i el seu curs.
  • Amb targeta de crèdit (de qualsevol entitat bancària, no es cobren comissions) en un caixer automàtic del Banc Sabadell:
   • Introduir targeta.
   • Accedir al menú “Altres operacions / Pagaments a tercers”.
   • Introduir el codi d’entitat corresponent a AMPA La Sèquia: 006350.
   • Escriure el nom i curs de l’alumne, i el concepte i import a pagar.
   • Recollir els justificants del pagament: un resguard per a la família i un altre per retornar a l’AMPA (presencialment o per correu electrònic a ampalasequia@gmail.com).

 

A partir del moment en què es detecti algun impagament o devolució bancària, cap membre de la família podrà fer ús d’aquell servei fins que s’hagi liquidat el deute.