Servei Matiner

Servei matiner 


Horari

  • 07.45 fins les 09.00 hores (hora límit d’entrada a les 08’45)
  • Inici el dijous 12 de setembre, menys els alumnes de P3 que començarà a partir del dilluns 30 de setembre.

Preus

  • Alumnes esporàdics: 3€/dia/nen
  • Germans esporàdics: 2’5€/dia/nen
  • Alumnes habituals: 30€/mes/nen
  • Germans habituals: 20€/mes/nen
  • Famílies nombroses: 15€/mes/nen

Procediment de pagament Servei Menjador i Servei Matiner

  • Mitjançant domiciliació bancària, a principis del mes següent.
  • Quota diària. Els alumnes que hagin utilitzat aquest servei de 1 a 5 vegades.

     * A partir de la sisena utilització ja es cobrarà la quota mensual que dona dret a fer servir el servei cada dia.